História predpisu 64/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.1999 - 31.12.1999