História predpisu 42/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.03.1999 - 31.12.1999