História predpisu 396/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2000 - 31.08.2009