História predpisu 395/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2000 - 14.05.2004