História predpisu 371/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.12.1999 - 14.08.2001