História predpisu 367/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.12.1999 - 31.12.2011