História predpisu 355/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.22.12.1999 - 31.12.2003