História predpisu 351/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.18.12.1999 - 31.12.2002