História predpisu 350/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.12.1999 - 31.07.2001