História predpisu 328/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.12.1999 - 31.12.2001