História predpisu 322/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.12.1999 - 09.09.2001