História predpisu 316/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.11.1999 - 31.12.2009