História predpisu 309/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.12.1999 - 31.07.2001