História predpisu 308/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.12.1999 - 28.02.2005