História predpisu 284/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.11.1999 - 30.11.2004