História predpisu 283/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.11.1999 - 14.07.2001