História predpisu 282/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.11.1999 - 31.07.2001