História predpisu 270/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.10.1999 - 31.08.2001