História predpisu 268/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.11.1999 - 31.05.2005