História predpisu 261/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.10.1999 - 30.06.2002