História predpisu 255/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.19.10.1999 - 03.10.2000