História predpisu 246/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.1999 - 30.11.2004