História predpisu 224/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.09.1999 - 31.12.2008