História predpisu 218/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.08.1999 - 30.06.2002