História predpisu 210/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.26.08.1999 - 31.12.2008