História predpisu 209/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.26.08.1999 - 30.06.2001