História predpisu 208/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.08.1999 - 31.12.2000