História predpisu 204/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.08.1999 - 31.12.2001