História predpisu 200/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.1999 - 14.02.2004