História predpisu 199/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.1999 - 30.06.2005