História predpisu 198/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.1999 - 30.11.2004