História predpisu 197/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.04.08.1999 - 31.12.2005