História predpisu 189/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.07.1999 - 31.12.2008