História predpisu 188/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.1999 - 31.03.2008