182/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.07.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

182
UZNESENIE
Ústavného súdu Slovenskej republiky
z 28. júna 1999
Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Tibora Šafárika a z členov senátu JUDr. Jána Klučku a JUDr. Viery Mrázovej na neverejnom zasadnutí 28. júna 1999 po prerokovaní návrhu skupiny 37 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zastúpenej Tiborom Cabajom, poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, na podanie výkladu čl. 102 ods. 1 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky podal tento
výklad
čl. 102 ods. 1 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky:
Právom prezidenta Slovenskej republiky upraveným čl. 102 ods. 1 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky je udeliť amnestiu niektorou z foriem, ktoré sú v tomto článku uvedené.
Súčasťou tohto práva však nie je aj oprávnenie prezidenta Slovenskej republiky akýmkoľvek spôsobom meniť rozhodnutie o amnestii už uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Predseda senátu:
Tibor Šafárik v. r.