História predpisu 178/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.1999 - 30.04.2004