História predpisu 177/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.16.07.1999 - 28.02.2002