História predpisu 17/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.02.1999 - 31.12.2004