História predpisu 162/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.07.1999 - 30.10.2000