História predpisu 158/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.06.1999 - 31.12.2008