História predpisu 148/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.18.06.1999 - 30.04.2001