História predpisu 125/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.06.1999 - 31.12.2003