História predpisu 124/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.06.1999 - 31.12.2008