120/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.06.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

120
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 28. apríla 1999 do 26. mája 1999 uložené kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa a kolektívna zmluva vyššieho stupňa o doplnkovom dôchodkovom poistení:
1.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1999 – 2002 uzavretá 22. marca 1999 medzi Odborovým zväzom KOVO
a
Zväzom zlievarní a kováční Slovenska.
2.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1999 uzavretá 12. apríla 1999 medzi Odborovým zväzom STAVBA Slovenskej republiky
a
Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.
3.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov uzavretá 12. apríla 1999 medzi Odborovým zväzom STAVBA Slovenskej republiky
a
Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.
4.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzavretá 14. apríla 1999 medzi Odborovým zväzom civilných zamestnancov Armády Slovenskej republiky
a
Zamestnávateľským zväzom podnikov Armády Slovenskej republiky.
5.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1999 – 2000 uzavretá 20. apríla 1999 medzi Slovenským odborovým zväzom energetikov
a
Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.
6.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa – mzdová časť na rok 1999 uzavretá 5. mája 1999 medzi Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky
a
Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.
7.
Dodatok č. 3 zo dňa 24. júna 1998 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej 17. júla 1997 medzi Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu
a
Zväzom zamestnávateľov obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky.
8.
Dodatok č. 6 zo dňa 11. februára 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1994 – 1995 uzavretej 1. júla 1994 medzi Zväzom polygrafie na Slovensku
a
Slovenským odborovým zväzom pracovníkov polygrafie.
9.
Dodatok č. 1 zo dňa 13. apríla 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1999 pre sekciu biologických služieb uzavretej 19. januára 1999 medzi Poľnohospodárskym zamestnávateľským zväzom Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.
10.
Dodatok č. 1 zo dňa 13. apríla 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1999 pre sekciu technických služieb uzavretej 19. januára 1999 medzi Poľnohospodárskym zamestnávateľským zväzom Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.
11.
Dodatok č. 7 zo dňa 20. apríla 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1994 – 1995 uzavretej 1. júla 1994 medzi Zväzom polygrafie na Slovensku
a
Slovenským odborovým zväzom pracovníkov polygrafie.
12.
Dodatok č. 3 zo dňa 21. apríla 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1997 – 2000 uzavretej 24. marca 1997 medzi Odborovým zväzom dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva
a
Združením podnikateľov opravárenstva a služieb.
13.
Dodatok č. 2 zo dňa 5. mája 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1997 – 2000 uzavretej 2. septembra 1997 medzi Odborovým zväzom dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva
a
Zväzom zamestnávateľov mestskej hromadnej dopravy Slovenskej republiky.
14.
Dodatok č. 3 zo dňa 6. mája 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1997 – 2000 uzavretej 7. mája 1997 medzi Odborovým zväzom dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva
a
Združením podnikateľov cestných stavieb Slovenska.
15.
Dodatok č. 4 zo dňa 6. mája 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej 23. decembra 1996 medzi Nezávislým odborovým zväzom verejnej cestnej dopravy
a
Zväzom autobusovej dopravy.