História predpisu 115/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.1999 - 30.06.2000