História predpisu 108/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.1999 - 31.03.2002