História predpisu 106/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.06.1999 - 30.11.2004