História predpisu 10/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.01.1999 - 31.12.2005