c53-r1/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.05.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 103/1998 Z. z.
V oznámení namiesto slov „o výživnom" majú byť správne uvedené slová „súdov v občianskych a obchodných veciach".