História predpisu 94/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.09.04.1998 - 31.12.2008